Občanské právo

 

  • Advokátní kancelář v Brně působí nepřetržitě od roku 1993 a nabízí  právní pomoc od právního poradenství po komplexní vyřízení složitých právních případů z oblasti občanského práva.
  • Sepisování smluv, tj. kupních smlouv, darovacích smluv, zastupování před příslušným katastrálním úřadem při podání návrhu na vklad příslušné smlouvy, zabepečení vyhotovení znaleckého posudku pro tato řízení.
  • Sepisování smluv nájemích na bytové i nebytové prostory, pozemky, nemovitosti an bloc,
  • Vymáhání pohledávek, a to jak při soudním řízení , tak i v řízení mimosoudním, kdy je věc řešena dohodou o uznání dluhu a splátkovým kalendářem.
  • Vyhotovení žalob k soudu, zastupování před soudy, zastupování v řízení s protistranou, event. zpracování dohody o mimosoudním narovnání
  • Vypracování návrhu na nařízení na exekuci na majetek dlužníka, jednání s exekutorským úřadem, zastupování v exekučním řízení
  • Zastupování v řízení na notářství
  • Právní zastoupení při vyřizování dědictví, eventuelně zastoupení při řízení před soudem v rámci nároků z dědictví či uplatnění pohledávky za zemřelým v dědickém řízení

Pro objednání konzultace a právních služeb můžete využít tento formulář. Odpovíme Vám co nejdříve to bude možné (obvykle do 2 pracovních dnů) a dohodneme si termín schůzky: