Upozornění na zahájení trestního stíhání ve věci obchodních společností RAMFIN

Upozornění

Ráda bych upozornila na skutečnost, že jak je známo ze sdělovacích prostředků, PČR, Národní centrála proti organizovanému zločinu, zahájila trestní stíhání ve věci obchodních společností RAMFIN a dalších zúčastněných právnických osob a fyzických osob, kdy se jedná o činnost, na základě které mohlo být z více jak 900 seniorů vylákáno značné množství peněz.

V tomto směru upozorňuji na ust. § 2 odst. 4 z.č. 45/2013 Sb. , a to, že zvlášť zranitelnou obětí se pro účely tohoto zákona mimo jiné osoba, která je vysokého věku, tedy senioři.

Dle ust. § 51a trestního řádu zvlášť zranitelná oběť podle zákona o obětech trestných činů má nárok na právní pomoc poskytovanou zmocněncem bezplatně.

Náklady vzniklé přibráním zmocněnce poškozeného, který má nárok na právní pomoc poskytovanou zmocněncem bezplatně nebo za sníženou odměnu, hradí stát.

Na oficiálních stránkách Ministerstva spravedlnosti www.justice.cz, Registr poskytovatelů pomoci obětem trestných činů (https://otc.justice.cz/verejne/advokat/seznam.jsf) je seznam advokátů, na které se oběti mohou obrátit s žádostí, aby je zastupovali ve vedeném trestním řízení.

Zmocněnec v trestním řízení dle ust. § 51 trestního řádu je pak oprávněn za poškozeného činit návrhy a podávat za ně žádosti a opravné prostředky a je oprávněn zúčastnit se všech úkonů, kterých se může zúčastnit poškozený. Je již od zahájení trestního stíhání oprávněn být přítomen při vyšetřovacích úkonech, může obviněnému i jiným vyslýchaným osobám klást otázky, oznámí-li zmocněnec policejnímu orgánu, že se chce účastnit vyšetřovacího úkonu, je policejní orgán povinen včas zmocněnci sdělit, o jaký druh úkonu se jedná, dobu a místo jeho konání. V zásadě lze konstatovat, že poškozeného v celém trestním řízení, tj. jak u PČR, tak i před soudem, eventuálně pře příslušným státním zastupitelství zastupuje a v zastoupení poškozeného se zejména připojuje s jeho nárokem na majetkovou i nemajetkovou škodu.

Nárok na právní pomoc na náklady je daná ze zákona, což máme potvrzeno u našich klientů, které zastupujeme.


Pro objednání konzultace a právních služeb můžete využít tento formulář. Odpovíme Vám co nejdříve to bude možné (obvykle do 2 pracovních dnů) a dohodneme si termín schůzky: