Pracovní právo

  • Advokátní kancelář v Brně působí nepřetržitě od roku 1993 a nabízí  právní pomoc od právního poradenství po komplexní vyřízení složitých právních případů z oblasti pracovního práva.
  • Vypracování pracovní smlouvy, pracovněprávních dohod mezi firmami a fyzickými osobami
  • Vypracování dohod o hmotné odpovědnosti
  • Zastupování před soudy v případě nároků z pracovních nároků, vymáhání náhrady škody