Rozšíření nabídky služeb advokátní kanceláře

Od 1.1.2024 naše advokátní kancelář rozšiřuje nabídku svých služeb, které budou spočívat ve spolupráci s advokátkou Mgr. Hanou Černikovou, která u nás byla zaměstnaná jako advokátní koncipientka a po úspěšném absolvování advokátských zkoušek je na pozici spolupracující advokátky. Její znalosti, které musela načerpat přípravou k velmi náročným zkouškám  jsou dalším přínosem pro naši kancelář.

Věříme, že tak budeme schopni poskytovat ještě lepší služby pro naše klienty, na které se v roce 2024 těšíme a doufám, že bude pro nás pro všechny úspěšný😊

Dále jsme navázali spolupráci s Ing. Romanem Voborným, specialistou v oblasti pojišťovnictví. V tomto směru se mi především jednalo o to, že máme bohaté zkušenosti ze soudních sporů, kde jako vedlejší účastník vystupovala pojišťovna. V praxi pojem „vedlejší účastník“ znamená, že to není přímo žalovaná osoba, ale ten, který nakonec náhradu škody, pokud bude nárok oprávněný, zaplatí. Je to tedy ten, který v řízení u soudu vystupuje jako subjekt, který má zájem na výsledku soudního sporu.

Například jsem zastupovala veterinární lékaře, které žaloval chovatel, který nebyl spokojený s jejich prací, a to ať už se jednalo o domácí mazlíčky nebo hospodářská zvířata. V případě domácích mazlíčků pak byla dost často uplatňována náhrada tzv. nemajetkové újmy, tedy, že chovatel utrpení svého zvířete mohl pociťovat jako utrpení svoje vlastní. Asi všichni, kdo máme psa, kočku, koně nebo jiného čtyřnohého přítele chápeme, jak je tato věc míněna.

Nutno ale říct, že je nutné řídit se reálnými právními nároky. Chápu, že tato problematika je velice citlivá, nicméně z hlediska soudního sporu je nutné pohlížet na celou věc velice pragmaticky, neboť pojišťovna plní to, co podle zákona a pojistných podmínek plnit má a žalobci hrozí, že v případě svého neúspěchu ještě zaplatí náklady řízení právě tomu, o kom se domnívá, že zavinil utrpení jeho zvířete.

A samozřejmě v případě pochybení lékařů se jedná o věc velmi podobnou.

V tomto směru se snažíme vždy spolupracovat s odborníky, kteří z pohledu výkonu odborné činnosti pomohou posoudit, zda nárok našeho klienta je oprávněný, či nikoliv.

Zastupovali jsme pána, který si nechal provést bandáž žaludku, což je velmi náročná operace, která s sebou nese značná rizika. Ta operace se nezdařila, tak jak se očekávalo, nicméně pokud by byla operce provedena lege artis a pacient byl řádně poučen, bylo by i tak obtížné se domáhat náhrady škody. Nemocnice zde však pochybila, protože pacienta propustila do domácího ošetřování i přesto, že laboratorní výsledky nasvědčovaly rozsáhlému zánětu v těle.

Velice si vážíme toho, že máme možnost naše případy konzultovat z jiných odborností, než je právo.

Co se týká samotného pojištění a plnění z pojistných smluv, sjednání pojištění, je vhodné škodu analyzovat, posoudit z hlediska uzavřené smlouvy a zejména pojistných podmínek a pak učinit rozhodnutí, zda do takového soudního sporu s pojišťovnou má smysl jít. V tomto chceme  naším klientům nabídnout komplexní službu, a to nejen zpracování znaleckého posudku, vyčíslení bolestného a trvalých následků pro uplatnění nároků, ale i analýzu toho, co se stalo z hlediska pojistné události jako takové a jejího vztahu vůči pojišťovně. Ne každý případ musí skončit u soudu, v případě kvalifikovaného uplatnění nároku u pojišťovny je možné naopak soudním sporům předcházet. A naopak, některé spory z pojistných událostí mohou být z pohledu specialisty rizikové z hlediska dalších nákladů právě v případě jejich uplatnění u soudu.

Z tohoto důvodu jsem ráda a vždy vítám, když mám možnost spolupracovat s odborníky ve svém oboru.


Pro objednání konzultace a právních služeb můžete využít tento formulář. Odpovíme Vám co nejdříve to bude možné (obvykle do 2 pracovních dnů) a dohodneme si termín schůzky: