Právní služby

Advokátní kancelář JUDr. Gabriely Brůžičkové se sídlem v Brně zahájila svoji činnost v roce 1993. Po dobu svého trvání poskytujeme právní a advokátní pomoc v oblasti občanského práva, rodinného práva, obchodního práva a trestního práva.

  • Advokátní kancelář nabízí své služby v zastupování klientů před soudy, před správními orgány, v sepisování smluv z oblasti práva rodinného, trestního, pracovního, obchodního a občanského.
  • Právní služby naší advokátní kanceláří jsou poskytovány firmám při jejich podnikatelské činnosti, tak i občanům.
  • Advokátní kancelář spolupracuje s notářskou kanceláří, daňovou a auditorskou kanceláří, právní služby jsou poskytování klientovi individuálně s kompletní nabídkou vyřešení jeho problému.