Zpracování osobních údajů

1) JUDr. Gabriela Brůžičková, se sídlem Příkop 2a, 602 00 Brno, IČ 47398311, advokátka registrovaná u České advokátní komory pod registračním číslem 02323, zpracovává

a) v případě vaší poptávky služeb ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, následující osobní údaje:

 • jméno,
 • e-mailovou adresu,
 • telefonní číslo.

b) v případě uzavření smlouvy o právním zastoupení

 • jméno, příjmení,
 • IČ, sídlo nebo rodné číslo a bydliště,
 • e-mailovou adresu,
 • telefonní číslo,
 • číslo účtu a případně další údaje uvedené ve smlouvě, které identifikují konkrétní fyzickou osobu.

2) Osobní údaje uvedené v předchozím odstavci pod bodem a. je nutné zpracovat pro vytvoření nabídky služeb, jednání o této nabídce nebo pro zpracování odpovědi na vámi vznesený dotaz. Takové zpracování umožňuje ust. § 5 odst. 2 písm. b) zákona o ochraně o osobních údajů. Tyto osobní údaje budou zpracovávány po dobu jednání o uzavření smlouvy mezi námi, nejdéle 1 měsíc od vaší poptávky, pokud neudělíte souhlas k dalšímu zpracování nebo pokud nedojde k uzavření smlouvy.

3) Osobní údaje uvedené v odstavci 1. pod bodem b. je nutné zpracovat pro plnění smlouvy. Takové zpracování umožňuje ust. § 5 odst. 2 písm. b) zákona o ochraně o osobních údajů. Tyto osobní údaje budou zpracovávány po dobu účinnosti smlouvy. Po ukončení právního zastoupení budou tyto osobní údaje dále zpracovávány po dobu 10 let od ukončení právního zastoupení pro případné uplatnění práv správce. Takové zpracování umožňuje ust. § 5 odst. 2 písem. e) zákona o ochraně osobních údajů.

4) Na e-mailovou adresu (případně tel. č.) vám budou v případě uzavření smlouvy o právním zastoupení zasílána obchodní sdělení, tento postup umožňuje § 7 odst. 3 zákona č.480/2004 Sb., o službách informační společnosti, pokud jej neodmítnete. Tato sdělení se mohou týkat pouze obdobných služeb a lze je kdykoliv jednoduchým způsobem – zasláním e-mailu nebo proklikem na odkaz v obchodním sdělení – odhlásit. E-mailová adresa bude mnou uchovávána po dobu účinnosti smlouvy a dále 3 let od jejího ukončení, pokud zasílání obchodních sdělení neodmítnete.

5) Zpracování osobních údajů je prováděno mnou, JUDr. Gabrielou Brůžičkovou, tedy správcem osobních údajů, mou zaměstnankyní a dále advokátní koncipientkou Mgr. Hanou Černíkovou. Osobní údaje však mohou být zpřístupněny i jiným subjektům – například poskytovatelům služeb Google Analytics, účetní software ALTUS Vario, účetní kancelář IDEAS s.r.o. – jejichž služby jsou v současné době využívány a podle zákona o ochraně osobních údajů tito poskytovatelé mohou mít postavení zpracovatelů. V souladu s platnou legislativou, občanským soudním řádem mohou být osobní údaje zpřístupněny těmto subjektům:

 • Soudy ČR, na základě z.č. 99/1963 Sb. ve znění platných novel – občanský soudní řád,
 • Okresní státní zastupitelství v případě podání k podnětu k šetření spáchání trestné činnosti dle trestního řádu,
 • Katastrální úřady v případě podání návrhů na vklad smluv do katastru nemovitostí,
 • Správní orgány v případě řešení zastoupení v rámci správního řízení,
 • Pojišťovny v případě právního zastoupení v případě řešení pojistných událostí,
 • Knihy ověření podpisů v případě, že ověřujeme podpisy.

6) Vezměte, prosím, na vědomí, že podle zákona o ochraně osobních údajů máte právo:

 • požadovat po mně informaci, jaké vaše osobní údaje zpracovávám,
 • požadovat po mně vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů,
 • vyžádat si u mně přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit,
 • požadovat po mně výmaz těchto osobních údajů,
 • v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na mně nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.