Cesta naděje kolibřík o.p.s.

Pomoc obětem trestné činnosti

CNK_plus_nápisOd 1. 8. 2013 platí zákon č. 45/2013 Sb.  „Na pomoc obětem trestné činnosti“.  Smyslem zákona je pomoct obětem a jedná se zejména o trestnou činnost, která je spáchaná na dětech i dospělých, ale taky se jedná například o pozůstalé, kterým zemřeli blízcí příbuzní v důsledku trestné činnosti.

Jsem zapsaná v registru vedeném na Ministerstvu spravedlnosti ČR jako advokát, který poskytuje právní konzultaci obětem zdarma. Činnost zmocněnce, tj. právního zástupce oběti v trestním řízení, pokud se jedná o dítě, hradí stát. Osoba dospělá, která prokáže, že nemá dostatek vlastních prostředků na to, aby si zmocněnce hradila ze svého, má rovněž právní nárok na to, aby ji zmocněnce hradil stát, nebo alespoň v části.

Do doby, než se všechny formality vyřídí, nebo u osob, kterým stát tuto službu nezaplatí, ale ony ji potřebují a hradit si ji z nějakého důvodu nemohou, by měla pomoct právě nezisková organizace.

Náš „Kolibřík“ je mladý a proto bojujeme o finanční příspěvky a dotace, abychom nakonec potřebným mohli skutečně pomáhat. Nejedná se totiž jen o právní pomoc, ale i možnost pomoci tzv. důvěrníka. Zejména u obětí, které jsou v důsledku trestné činnosti psychicky postižené, je důvěrník důležitou osobou psychické opory a podpory.

Jak pomáháme

Důvěrník svého svěřence doprovází naprosto všude, aby mu dodával pocit jistoty, ochrany a opory. To je podle mě hodně důležité, protože procesní pravidla v rámci trestního řízení, mohou být pro oběť mnohdy nepříjemná a ocení, když je jí nablízku někdo, koho zná a komu věří. A důvěrníka stát již nehradí vůbec.

Další činností, kterou společnost může vykonávat je tzv. restorativní činnost. Jedná se o to, že oběť a stejně tak i pachatel jsou plni vzájemných negativních emocí.  V rámci restorativního programu, samozřejmě pod vedením psychologa, tak můžou všechny emoce vyplavat napovrch a lidé jsou schopni za určitou velmi negativní záležitostí ve svém životě udělat onu „tlustou čáru“.

Pokud vše skončí tím, že mezi sebou, za podmínek daných zákonem, uzavřou dohodu o tzv. narovnání, oběť je alespoň nějak odškodněná, a proti pachateli je podmíněně zastaveno trestní stíhání, a ti dva si nakonec podají ruce, domnívám se, že se jedná o smysluplnou činnost. Jak už jsem ovšem zdůraznila, musí být splněny podmínky dané zákonem.