Pokřivená Love story o obětech domácího násílí

Občas se v praxi setkávám s tím, že k nám do kanceláře přijde žena, atraktivní, upravená, vzdělaná, která se stala obětí domácího násilí.  Ale bohužel ne vždy naše klientky přijdou v takto lichotivém stavu. Vždy mě napadne otázka, jak je možné, že tam, kde na začátku byla veliká láska, to končí pobytem v nemocnici, hospitalizací a trvalými psychickými následky.

Ženy, které se rozhodnou se svému osudu postavit a život si dát do pořádku si nesmírně vážím, protože jejich cesta je mnohem náročnější, než pokud by se staly obětí útoku někoho cizího.

Ať už je to paní Hana, Šárka, Simona nebo Zdenka, ublížil jim někdo, od koho by spíše měly očekávat pomoc a podporu a ne utrpení.

Příběh paní Hany – zvlášť zranitelná oběť trestné činnosti má nárok na zmocněnce na náklady státu zdarma. A přesto ji ze strachu nevyužije . . .

Paní Hana si zachránila život tím, že před rozzuřeným partnerem skočila z okna. Sousedi přivolali policii, která přijela, zasáhla a muže zadržela. Když byla paní Hana vyslechnuta na PČR, vůbec neřekla, že její přítel, se kterým žila, jí týral, bil a zamykal již několik let a onen skok z okna byl pouze vyvrcholením celého příběhu. Pobyla si se zlomeninami nějakou dobu v nemocnici, muž byl odsouzený za pokus ublížení na zdraví, což znamenalo mnohem nižší trest, než kdyby se šetřila trestná činnost týrání osoby ve společném obydlí po dobu několika let.

Největší paradox však na tom byl ten, že paní Hana přišla do naší kanceláře proto, aby se zeptala, co může dělat proto, aby u soudu vůbec proti svému bývalému příteli nemusela vypovídat, protože se ho bojí.

Informovala jsem ji o všech nárocích, které proti němu může vznést, počínaje tím, že se s ním u soudu nemusí vůbec vidět, že má jako zvlášť zranitelná oběť nárok na zmocněnce na náklady státu,  a konče jejími  nároky na náhradu škody, kterou po něm může žádat a co proto udělat, aby mohla být úspěšná. Paní moje konzultace zjevně zaujala, nicméně ani ne za týden telefonovala a požádala mě, abych ukončila veškeré aktivity, které souvisely s jejím právním zastoupení, protože má hrozný strach z pomsty.

Rozhodně bych si nedovolila posuzovat, zda přistup paní Hany byl, či nebyl správný. Mě na tom zaujalo, jak partner dokáže svoji několikaletou partnerku zlomit natolik, že odmítne pomoc, která se nabízí zcela zdarma.

Paní Simonu dohnalo domácí násilí na úplné dno a dokázala se od něj odrazit

Paní Simona si dosáhla až na pomyslné samotné dno své existence. Soužití s partnerem ji dohnalo k alkoholu a k drogám, stala se z ní lidská troska v tom pravém slova smyslu. Je lehké soudit, ale pokud jsem upřímná sama k sobě, tak si myslím, že stát se to může úplně každému z nás. Žijeme s člověkem, kterého milujeme a on nám pomalu, nenápadně začne dělat ze života peklo.

Snažíme se nějak zklidnit vztek, bezmoc a zoufalství a řešení se nabízí – dát si panáka na zklidnění, pak dva, tři …, cigaretu, nějakou tu tvrdší drogu, ať je nám aspoň na chvíli dobře a zapomeneme. Pak to začne být čím dál tím horší, už to není panák, ale celá láhev, sebeúcta se propadá někam hluboko, začneme si připouštět, že urážky partnera jsou možná na místě, vážně k ničemu nejsme, jsme tady vlastně úplně zbytečně a k ničemu. Pak se naše „nicotnost“ začne projevovat i ve vztahu s ostatními lidmi, už o nás nestojí v zaměstnání, ten vzhled taky není, co býval, přestali jsme platit nájem, tak co už, stejně na ničem nezáleží…

A pak se možná stane zázrak, nějaká forma sebereflexe, někdo nám podá informaci a řekne nám, že můžeme jít např. Bílého kruhu bezpečí, na Probační a mediační službu, vyhledat si právníka nebo zajít na policii, kde nás všude poučí, co se dá dělat a hlavně nás prakticky okamžitě nasměrují a začnou pomáhat a nejenom řečnit, co by se mělo …

Tak se to stalo u Simony, ale i tak ji čekal těžký boj se sebou samotnou, protože si na drogy musela zase odvyknout a překonat další překážky na cestě za „normálním životem“.

Paní Šárka dostala náhradu nemajetkové újmy, ale trvalé následky si ponese celý život

Šárka na tom asi byla ze všech „relativně“ nejlépe, protože jí partner sice napadl několikrát, ale nezlomil její osobnost, možná jeho útoky nebyly tak záludné. Zmlátili ji dvakrát a sliboval, že už to nikdy neudělá. Když se to stalo potřetí, utekla před ním na ulici, přijela policie, on skončil ve vazební věznici a posléze byl odsouzený a Šárka dostala náhradu nemajetkové újmy. I tak to bylo pro Šárku smutné, protože přišla o někoho, o kom se domnívala, že s ním stráví zbytek života. Několik měsíců byla odkázaná na pomoc své rodiny, trvalé následky v omezené hybnosti bude mít patrně do konce života, ale alespoň se jí dostalo finanční kompenzace.

Paní Zdena se stala obětí násilí od vlastního syna a přišla o vlastní dům

Hodně smutný byl příběh Zdenky, která jako pravá milující máma nedokázala včas zjistit, že chování jejího vlastního syna není v pořádku. Zdena, zasloužilá důchodkyně platila za syna dluhy, které nadělal jako gambler a alkoholik, vzala si půjčku, aby další dluhy vyplatila a nakonec přišla o svůj vlastní dům a nezbylo ji, než se přestěhovat do nájemního bytu. Zde měla konečně pocit klidu a bezpečí, byť s notnou dávkou hořkosti. Když byl syn opilý, doslova nevěděl, co činí a druhý den se nestačil divit, když viděl svoji mámu s modřinami a otoky v obličeji. Jako kdyby byla aktivní boxer, co se právě vrátil z ringu. Nakonec syna zavřeli do vězení pro jinou trestnou činnost a Zdenka se rozhodla, že ona sama proti synovi nebude podnikat nic, protože se z vězení třeba vrátí napravený.

Jak funguje pomoc zvlášť zranitelným obětem trestné činnosti

Zvlášť zranitelná oběť je ta, které je ubližováno osobou, která je jí blízká a na které je závislá. Proto právě taková oběť, ať je to matka, manželka, o dětech ani nemluvě, má nárok na právní zastoupení zdarma. Myslím, že stát v tomto směru funguje opravdu dobře, Probační a mediační služba v každém městě spolupracuje se zkušenými psychology, kteří skutečně pomáhají postavit se zpět na vlastní nohy. Jsou k dispozici advokáti, kteří provází poškozené jako zmocněnci v trestním řízení a snaží se obětem pomoci, aby dosáhli na finanční zadostiučinění, což je dobré jako startovné do nového začátku. Jsou zde neziskové organizace, které nabízejí svoji pomoc. Policisté jsou školeni, jak jednat s lidmi, kteří žádají o pomoc.

Naše kancelář spolupracuje s Probační a mediační službou, protože to skutečně považujeme za smysluplné. Klientům poskytují odbornou pomoc mimo jiné v podobě psychoterapie a  máme zkušenosti i s tím, že právě zpráva odborníka z PMS nahradila i znalecký posudek z oboru psychiatrie a soudem tak byla přiznaná náhrada za psychickou újmu i bez znaleckého posudku. Po skončení trestního řízení může být klientovi nabídnuta pomoc získat finanční pomoc od státu pro případ, že škodu dle rozhodnutí soudu nezaplatí pachatel. Velmi dobře zde funguje i institut důvěrníka, který spočívá v tom, že poškozený mnohdy uvítá, když jej k soudu nebo k výslechu u policie doprovodí odborník – psycholog. Je to velmi účinná forma psychické pomoci.

Nechci, aby tento článek vyvolal nedůvěru v navázání blízkého vztahu, ale je to prostě život a je dobré vědět.