Nemajetková újma a její odškodnění – aktuálně z pohledu nového znaleckého odvětví – „Odškodňování nemajetkové újmy“

„Odškodňování nemajetkové újmy“

Na www.novinky.cz vyšel dne v pátek 4.3.2016 článek autora Lukáše Kaplana ohledně odškodnění ušlé mzdy, bolestného či trvalých následků po pracovním úrazu, podle kterého autor upozorňuje na skutečnost, že odškodnění je možné uplatnit podle dvou právních předpisů, a to podle zákoníku práce nebo občanského zákona.

Od 1.1.2014 s účinností nového občanského zákona č. 89/2012 Sb. byla zrušena vyhláška č. 440/2001 Sb., která upravovala náhradu škody za bolest a trvalé následky, tzv. ztížení společenského uplatnění. Teprve od 1.10.2015 vstoupilo v platnost vládní nařízení č. 276/2015 Sb., podle kterého se posuzuje odškodnění pracovních úrazů.

V současné době vznikla nová specializace u soudních znalců v oboru zdravotnictví (odvětví: stanovení nemateriální újmy na zdraví podle vyhlášky č. 123/2015 Sb., kterou se stanoví seznam znaleckých oborů a odvětví pro výkon znalecké činnosti Odškodňování újem na zdraví podle zákona č. 89/2012 Sb, občanský zákoník), a to kompletní výpočet náhrady škody v případě nemajetkové újmy.

Podstata nového znaleckého oboru spočívá v tom, že znalec stanoví náhradu nejen za bolest a ztížení společenského uplatnění, ale i další nemajetkovou újmu, tj. problémy související se zhoršením zdravotního stavu, což se dotýká osobnostní sféry a ztížení jako překážka lepší budoucnosti, kdy je poškozený vyřazen nebo omezen ve svých normálních aktivitách.

V rámci znaleckého posudku je provedena klasifikace poškozeného v řadě domén, vztahujících se k jeho zdraví, ve kterých došlo ke zhoršení v souvislosti s poškozením na zdraví.

Příklad nemajetkové újmy

Jako příklad uvedu fiktivní příběh mladého muže, pojmenovaného Michal.

Michal měl 27 let, měl středoškolské vzdělání, byl zaměstnaný jako vedoucí pracovník, často jezdil na služební cesty, zaměstnavatel od něho očekával, že vystuduje vysokou školu. Jako ostatní lidé v jeho věku sportoval, bavil se, byl společenský, chtěl založit rodinu.

Při lyžování byl sražený jinou osobou a utrpěl jednak frakturu dolní končetiny, otřes mozku a poranění očního nervu ale v důsledku komplikací trvale přestal vidět i na jedno oko.

Poté, co si poležel v nemocnici, kde absolvoval operace a bolestivou léčbu, se jeho život doslova změnil ze dne na den. Zlomená noha ho bolela, musel si brát léky proti bolesti, dost často trpěl bolestmi hlavy, ale nejhorší pro něho byla částečná ztráta zraku. Nedokázal se prostorově orientovat tak jako dřív, na ulici vrážel do lidí, protože neodhadl vzdálenosti, začal trpět depresemi a nespavostí. Přestal se stýkat se svými přáteli, se kterými se dříve bavil a sportoval.

Z mladého muže s ambicemi se stala lidská troska. Nejen, že měl traumata fyzická, ale rovněž psychická a společenská.

Do doby vzniku nového znaleckého odvětví odškodňování nemajetkové újmy, bych Michalovi doporučila, aby pro případy uplatnění nároku na náhradu nemajetkové újmy vyhledal pomoc soudního znalce, a to z oboru ortopedie či chirurgie za zlomeniny, z oboru neurologie za bolesti hlavy, z oboru očního lékařství za poškození zraku a z oboru psychiatrie v souvislosti s depresemi.

Nový znalecký obor

Nový znalecký obor „Odškodňování újem na zdraví“ dává možnosti v rámci jednoho znaleckého posudku, podle nové metodiky Nejvyššího soudu ČR, stanovit vzniklou újmu najednou. Znalci pracují se softwarem vytvořeným pro tyto účely, který po zadání znalcem vyhodnotí tíži poškození pro jednotlivé oblasti-domény, např. poškození na zdraví včetně společenské desocializace, ve ztrátě potenciálu dál studovat, řídit auto, soustředit se na práci atd. atd. Na základě odborného zadání se stanoví kvalifikace postižení od 0 do 4, přičemž se nestanoví body, ale stupeň vyřazení ze života. Částka 10.000.000 Kč je finanční východisko, odkud se posuzuje absolutní ztráta schopností.

Znalec vypočte rámcovou částku podle nové metodiky, soud může tuto částku procentuálně navýšit podle určitých parametrů (např. věk poškozeného).

Co se týká odškodnění samotného, pak částky stanovenou novou metodikou jsou podstatně vyšší, než jsme tomu byli zvyklí doposud a stejně tak náklady se znaleckým posudkem by mohly méně zatížit peněženku poškozeného, neboť vyčíslení by bylo stanoveno jedním speciálním znaleckým posudkem.

Osobně jsem velmi ráda, že se nám podařilo navázat spolupráci se znalcem z oboru odškodňování nemajetkové újmy a jsme schopni poskytnout klientům tuto nadstavbovou službu.